Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

 LEGIONELOZAI. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?

LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.

DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.

LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC - W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.

CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.

CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.

Czytaj więcej...

Komunikaty PPIS w Grodzisku Wielkopolskim dotyczące jakości wody w Powiecie Grodziskim

 1. Wodociąg wiejski Cykowo, zaopatrujący ludność miejscowości gminy Kamieniec – Cykowo, Cykówko, Cykówiec, Plastowo, Płastowo, Karczewo, Kamieniec, JaskółkiUjazd, Ujazd-Huby oraz miejscowości gminy Grodzisk Wielkopolski – Borzysław, Chrustowo, Młyniewo.
 2. Wodociąg wiejski Czarna Wieś, zaopatrującey ludność miejscowości gminy Grodzisk Wielkopolski - Czarna Wieś, Zdrój, Kobylniki, Chrustowo, Młyniewo.
 3. Wodociąg miejski Grodzisk Wielkopolski, zaopatrujący ludność miasta Grodzisk Wielkopolski i miejscowości gminy Grodzisk Wielkopolski - Słocin, Grąblewo, Kurowo.
 4. Wodociąg wiejski Józefin, zaopatrujący ludność miejscowości gminy Rakoniewice – Józefin, Narożniki, Gola, Głodno, Rostarzewo, Cegielsko, Stodolsko.
 5. Wodociąg wiejski Jabłonna, zaopatrujący ludność miejscowości gminy Rakoniewice – Jabłonna, Wioska, Wola Jabłońska, Błońsko, Blinek, Komorówko, Kuźnica Zbąska.
 6. Wodociąg wiejski Januszewice, zaopatrujący ludność miejscowości gminy Granowo - Januszewice, Zemsko, Bielawy.
 7. Wodociąg wiejski Kąkolewo, zaopatrujący ludność miejscowości Kąkolewo, Granówko - gminy Granowo.
 8. Wodociąg wiejski Kąkolewo, zaopatrujący ludność miejscowości gminy Grodzisk Wielkopolski - Kąkolewo, Sworzyce, Albertowsko, Biała Wieś, Rojewo, Lasówki.
 9. Wodociąg wiejski Kubaczyn, zaopatrujący ludność miejscowości Granowo, Kubaczyn, Drużyń, Kotowo, Niemierzyce, Strzępiń, Separowo.
 10. Wodociąg wiejski Lubiechowo, zaopatrujący ludność miejscowości Lubiechowo, Parzęczewo, Wąbiewo, Goździchowo, Puszczykowo, Puszczykówiec, Kotusz gminy Kamieniec.
 11. Wodociąg wiejski Maksymilianowo, zaopatrujący ludność miejscowości gminy Kamieniec – Maksymilianowo, Konojad, Konojad-Doły, Szczepowice, Sepno, Doły, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Wolkowo, Wilanowo, miejscowości gminy Kościan – Sepienko, Łagiewniki, miejscowości gminy Granowo – Dalekie oraz miejscowości gminy Stęszew - Drożdżyce.
 12. Wodociąg miejski Rakoniewice, zaopatrujący ludność miasta Rakoniewice i miejscowości gminy Rakoniewice – Rakoniewice-Wieś, Drzymałowo, Łąkie, Łąkie Nowe, Adolfowo, Tarnowa, Terespol, Faustynowo, Goździn, Elżbieciny.
 13. Wodociąg wiejski Rataje, zaopatrujący ludność miejscowości Rataje gminy Rakoniewice.
 14. Wodociąg zakładowy Ruchocice, zaopatrujący ludność miejscowości Ruchocice i Gnin gminy Rakoniewice.
 15. Wodociąg wiejski Wielichowo Wieś ul. Borek, zaopatrujący ludność miasta Wielichowo i miejscowości Ziemin, Reńsko, Śniaty, Wilkowo Polskie, Celinki, Trzcinica, Łubnica, Gradowice, Prochy, Pruszkowo, Dębsko, Piotrowo Wielkie, Zielęcin gminy Wielichowo.
 16. Wodociąg wiejski Woźniki, zaopatrujący w wodę mieszkańców miejscowości Woźniki, Snowidowo, Ptaszkowo.

 

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.