Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

Rozstrzygnięcie konkursów klas III i VI Szkół Podstawowych "Grzybobranie och wspaniale ale…"

grzyby1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że w dniu 06.11.2019 r. rozstrzygnięto konkurs rysunkowy "Grzybobranie och wspaniale ale…" dla uczniów klas III Szkół Podstawowych. 

Do konkursu przystąpiło 10 Szkół Podstawowych (Nr 4, nr 1 Grodzisk Wlkp., Rostarzewo, Łąkie, Ruchocice, Słocin, Parzęczewo, Rakoniewice, Granowo, Grąblewo).

 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

  1. Hanna Szymkowiak – Parzęczewo
  2. Oliwia Korbik – Słocin
  3. Dominik Przywecki – Granowo

Wyróżnienia:

  1. Tomasz Rosolski - Ruchocice
  2. Oskar Hulalka – Łąkie
  3. Zofia Arent - Rakoniewice

W dniu 06.11.2019 r. przeprowadzono jeszcze jeden konkurs wiedzy o grzybach, tym razem dla klas VI Szkół Podstawowych powiatu. Konkurs polegał na rozwiązywaniu testu i rozpoznawaniu grzybów jadalnych i trujących. 

Do konkursu przystąpiło 7 uczniów klas VI Szkół Podstawowych (Nr 4, nr 1, nr 2 Grodzisk Wlkp., Rostarzewo, Łąkie, Ruchocice, Kąkolewo). 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

  1. Łukasz Kornatka – Ruchocice
  2. Urszula Przybylak – Rostarzewo
  3. Maria Pałyga – Nr 4 Grodzisk Wlkp. 

Uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i nagrody pocieszenia. Nagrody zakupiło Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., które było partnerem w organizacji konkursu.

 

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi