Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

Planowana realizacja programów edukacyjnych i akcji w roku szkolnym 2020/2021

programy edukacyjnePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wlkp. informuje, że zgodnie z pismem WPIS (OZ.966.31.2020) w roku szkolnym 2020/2021 planowana jest realizacja programów edukacyjnych i akcji zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń na rok 2020:

I. Przedszkola:

 1. Program „Mamo, Tato – co Wy na to?”.
 2. Program „Czyste powietrze wokół nas”.
 3. Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”.

II. Szkoły podstawowe:

 1. Program „Trzymaj Formę!”
 2. Program „Bieg po zdrowie”.
 3. Konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie” – wznowienie realizacji w klasach VI szkół podstawowych (byłych klas V, do których skierowany był konkurs), w zależności od sposobu nauki, tradycyjnie lub w wersji elektronicznej. Stosowne zmiany zostaną naniesione i wprowadzone aneksem do regulaminu i przesłane we wrześniu 2020r.
 4. Projekt „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”.
 5. Organizacja i prowadzenie działań związanych ze „Światowym Dniem bez Tytoniu”.

III. Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Program „Ars, czyli jak dbać o miłość”.
 2. Program „Wybierz życie – pierwszy krok”.
 3. Projekt „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”.
 4. Konkurs „Nie daj szansy AIDS”.
 5. Działania edukacyjne, w tym kampanie społeczne adresowane do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych narkotyków”.

IV. Pozostałe:

 1. Organizacja i prowadzenie działań związanych ze „Światowym Dniem Rzucania Palenia”.
 2. Organizacja i prowadzenie działań związanych ze „Światowym Dniem AIDS”.
 3. Realizacja interwencji nieprogramowej „Bezpieczne Walentynki”.
 4. Realizacja projektu edukacyjnego „Mały kleszcz – duży problem?”.
 5. Realizacja działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania „nowych narkotyków”, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządów terytorialnych.
 6. Działania w zakresie upowszechniania programów, w tym edukacyjnych, z uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania używaniu „nowych narkotyków” w miejscu pracy.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje ponadto, że szczegółowy zakres i zasięg realizacji ww. przedsięwzięć będzie wynikał z sytuacji epidemiologicznej kraju, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych GIS.

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi