Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

no smoking31 maja 2019 roku na Starym Rynku w Grodzisku Wielkopolskim pracownice  PSSE brały  udział  w  Targach Ekologicznych. Celem akcji jest przypomnienie mieszkańcom Grodziska o potrzebie zadbania o środowisko naturalne, zachęcając do zachowań proekologicznych. Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim. Podczas, gdy na scenie prezentowali się wokalnie uczniowie grodziskich szkół oraz przedszkolacy, na przygotowanym przez PSSE stoisku udzielano informacji na temat zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia tytoniu , przeprowadzano badania na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Informowano i rozdawano ulotki o  zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej,  dorośli i dzieci brały udział zgaduj - zgaduli, otrzymując w zamian drobne upominki.31 maja 2019 roku na Starym Rynku w Grodzisku Wielkopolskim pracownice  PSSE brały  udział  w  Targach Ekologicznych. Celem akcji jest przypomnienie mieszkańcom Grodziska o potrzebie zadbania o środowisko naturalne, zachęcając do zachowań proekologicznych. Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim.

Podczas, gdy na scenie prezentowali się wokalnie uczniowie grodziskich szkół oraz przedszkolacy, na przygotowanym przez PSSE stoisku udzielano informacji na temat zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia tytoniu , przeprowadzano badania na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Informowano i rozdawano ulotki o  zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej,  dorośli i dzieci brały udział zgaduj - zgaduli, otrzymując w zamian drobne upominki.

„Tytoń a zdrowe płuca” w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie

Uczniowie realizowali projekt edukacyjny „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie”. Projekt zakładał realizację siedmiu zadań. Pierwsze zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu ilustrującego skutki palenia papierosów. Drugie zadanie wymagało  również stworzenie plakatu z hasłem lansującym modę na niepalenie. Plakaty w sposób artystyczny miały przedstawić przeżycia i osiągnięcia w walce z paleniem papierosów  oraz promować zdrowy styl życia. Kolejne zadanie wymagało zaprojektowania pudełka na papierosy, które skutecznie zniechęci do ich kupna. „Szkoła niepalenia” – komiks, którego bohaterowie udowodnią, że nie warto sięgać po papierosy- to czwarte zadanie projektowe. Piąte zadanie polegało na stworzeniu  pracy w rodzaju słownika, do każdej litery alfabetu należało dopisać wyraz lub wyrażenie dotyczące skutków lub zagrożeń wynikających z palenia papierosów . W ten sposób powstało „ABC niepalenia”. Szóstym  zadaniem był  konkurs wiedzy o szkodliwości palenia papierosów.  Ostatnie zadanie projektu polegało na przygotowaniu  scenki rodzajowej reklamującej modę na niepalenie, którą przedstawili na apelu podsumowującym powyższe działania.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli za zadanie wykonać prezentację multimedialną dotyczącą palenia w taki sposób, aby obecnych palaczy całkowicie zniechęcić a potencjalnych, aby nie zaczynali palić zgodnie z zasadą pierwszy papieros nie smakuje, drugi jest obojętny a trzeci rozpoczyna życiową tragedię. Prezentacje i sposób ich przedstawienia były naprawdę ciekawe, a filmiki w nich zawarte myślę, że w pewnym stopniu przyniosły zamierzone efekty i podniosły poziom wiedzy.

 

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.