Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

Obchody Światowego Dnia AIDS 2018

aids logoZ inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia dzień 1 grudnia ustanowiono Światowym Dniem AIDS. Jest to dzień, który ma na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na niestety ciągle aktualny problem epidemii zakażeń wirusem HIV, ale także jest elementem solidarności z osobami żyjącymi z wirusem HIV i chorymi na AIDS.

Z tej okazji 30 listopada 2018 r. w Wolsztyńskim Domu Kultury, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie wspólnie ze Starostą Wolsztyńskim zorganizowali obchody Światowego Dnia AIDS.

 

W ramach obchodów odbyła się Międzypowiatowa Olimpiada Wiedzy o Zakażeniach Wirusem HIV i Chorobie AIDS „Czy wiesz wszystko o HIV i AIDS?”. Olimpiada została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Nowym Tomyślu oraz Grodzisku Wielkopolskim. W olimpiadzie udział wzięło 16 uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych z ww. powiatów. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Komisja konkursowa w składzie: Marta Kaźmierczak (Starostwo Powiatowe w Wolsztynie), Marek Falkiewicz (Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu), Kamila Wieczorek (Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim), Agnieszka Rapicka-Urbaniak (PSSE w Wolsztynie.),  Katarzyna Łamaszewska (PSSE w Grodzisku Wielkopolskim) oraz Lucyna Matysiak (PSSE w Nowym Tomyślu) po sprawdzeniu testów wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Kornelia Dyderska
(Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu)
II miejsce – Zuzanna Gawron
(Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie)
III miejsce – Klaudia Wyrwa
(Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie)

Nagrody dla uczestników olimpiady ufundowały Starostwa Powiatowe w Wolsztynie, Nowym Tomyślu oraz Grodzisku Wielkopolskim.

Po olimpiadzie odbyły się Obchody Światowego Dnia AIDS, w których udział wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego, Wicestarosta Grodziski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, Burmistrz Wolsztyna, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, Wójt Gminy Przemęt, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie, Naczelna Pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami.

W ramach obchodów wystąpili uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie, tancerze ze Szkoły Tańca „Latina” w Wolsztynie oraz grupa teatralna PaT Profilaktyka a Ty, która przygotowała kompilację autorskiego spektaklu pt. „Pij, bądź artystą” oraz „Pamiętników narkomanki” autorstwa Barbary Rosiek. Podczas obchodów wysłuchać można było interesującego wykładu Pani Hanny Jędrzejewskiej z Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Lesznie oraz wręczono nagrody uczestnikom międzypowiatowej olimpiady wiedzy.

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w organizacji obchodów Światowego Dnia AIDS.

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi