Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

Światowy Dzień AIDS (World AIDS DAY)

aids27 października 1988 roku na 38. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ustanowiono, że co roku 1 grudnia będzie obchodzony Światowy Dzień AIDS. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS.

Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w roku 2016 wykryto w Polsce 1306 zakażeń HIV. To najwyższa liczba od lat 80-tych, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o epidemii. Oznacza, że każdego dnia minionego roku o seropozytywnym statusie dowiadywały się już średnio nie trzy osoby, jak szacowano wcześniej, ale 3,5. Jak będzie w roku 2017? Niestety trudno o optymizm. W punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), gdzie można wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w całym roku 2016 odnotowano 444 zakażenia HIV. W bieżącym – już 409.


Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że o trudnych problemach zdrowotnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. HIV, mówi się w Polsce mniej, niż by należało. Szacuje się, że w Polsce jest około 15 tys. osób, które nie wiedzą o swoim seropozytywnym statusie.

„Jeśli o ryzyku zakażenia HIV zacznie się mówić również w domach, zrobimy wielki krok w kierunku powstrzymania epidemii w Polsce. Obchodzony 1 grudnia Światowy Dzień AIDS to dobra okazja do podjęcia tego tematu. Na rozmowę o zdrowiu z bliskimi zawsze powinniśmy mieć czas. Chcielibyśmy, aby każdy Polak utożsamiał się z hasłem naszej nowej kampanii edukacyjnej #mamczasrozmawiac# - także w kontekście trudnych tematów zdrowotnych’’.

,, Mam czas rozmawiać” pod takim hasłem 1 grudnia 2017 r. w CK RONDO  odbyły się obchody Światowego Dnia AIDS, zorganizowane przez Honoratę Ciechańską pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grodzisku Wlkp.

Udział w spotkaniu wzięli Starości i pracownicy Starostw powiatu grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego,  Państwowi Inspektorzy Sanitarni i pracownicy PSSE Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Wolsztyn i  przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, Komendant i Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Grodzisku Wlkp. , Dyrektor Biblioteki,  dyrektorzy szkół, nauczyciele i  młodzież szkół ponadgimnazjalnych trzech powiatów.

Uroczystość poprzedzona była zmaganiami 17 uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych powiatu grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego w Międzypowiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Zakażeniach Wirusem HIV i Chorobie AIDS ,,Czy wiesz wszystko o HIV i AIDS?”. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu wiedzy, w którym można było uzyskać 52 pkt.

Komisja konkursowa w składzie:

Kamilla Wieczorek – Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim,

Tomasz Pocztowy - Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim,

Marta Kaźmierczak - Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,

Janina Kościelniak – PROMED Grodzisk Wlkp.,

Katarzyna Łamaszewska – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim,

Lucyna Matysiak  – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu,

Teresa Żak – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie,

wyłoniła laureatów olimpiady:

I  miejsce  Martyna Borowiak – ZSZP nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu – 48p.

II miejsce  Bartosz Duczyński - LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. – 43p.

III miejsce  Marta Murkowska  - LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. – 39p.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim  wręczył laureatom, wszystkim uczestnikom Międzypowiatowej Olimpiady Wiedzy ,,Czy wiesz wszystko o HIV i AIDS?”, nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych trzech powiatów oraz wykonawcom Studium Piosenkarskiego CK RONDO piosenek Agnieszki Osieckiej ,,Pogoda na szczęście” przygotowanych wokalnie przez Ewelinę Rajchel.

  nagrody, upominki i dyplomy ufundowane przez:

- Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim,

- Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,

- Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.

Podczas uroczystości Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny wręczył również nagrody laureatom konkursu na plakat ,,Bądźmy zdrowi”

I miejsce Emilia Napierała – Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp.

II miejsce  - Amelia Daktera -  Szkoła Podstawowa  w Wielichowie

III miejsce-   Jagoda Kaczmarek  - Szkoła Podstawowa w  Kamieńcu

i laureatom konkursu na film "Krótki film o AIDS" , którego realizatorzy Edward Malczak, Rozalia Kurek, Weronika Kandulska  zdobyli I miejsce w powiecie, III miejsce w województwie i mogliśmy go obejrzeć podczas Obchodów Światowego Dnia AIDS.

Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze przy kawie i  poczęstunku przygotowanym przez nauczycieli i uczniów Technikum Gastronomicznego ZSZP w Grodzisku Wlkp.

 

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi