Facebook

Twitter

YouTube

ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 444 60 67

"Kręci mnie bezpieczeństwo - nad wodą" - Akcja prewencyjna policjantów z Wolsztyna, Grodziska i Nowego Tomyśla

46 lipca na jeziorze w Kuźnicy Zbąskiej przeprowadzono wspólne działania służb ratunkowych z powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo – nad wodą”. Akcję przeprowadzono z myślą o dzieciach i młodzieży spędzających wakacje nad różnego rodzaju akwenami. Z zaproszenia do udziału w inicjatywie skorzystało około 200 dzieci przebywających w tym czasie na koloniach i półkoloniach.

Spotkanie rozpoczęło się od zaproszenia dzieci na spektakl profilaktyczno-edukacyjny, który przygotował teatr lalek „Pracownia za Piecem” z Wolsztyna. Niecodzienna forma przedstawienia kwestii związanych z bezpieczeństwem nad wodą, sprawiła, że kilkuset uczestników policyjnej akcji z ciekawością i skupieniem obserwowało przygody Liska, który wybrał się na niestrzeżone kąpielisko.

Po zakończonym przedstawieniu wszyscy obecni wzięli udział z specjalnie przygotowanym pokazie ratownictwa wodnego, który przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie i Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu wspierani przez strażaków z Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim i Wolsztynie oraz jednostek OSP i wolsztyńskiej Grupy RWR. Mundurowi zaprezentowali swoje umiejętności udzielając pomocy osobom pozorującym tonięcie. Sprawnie przeprowadzona akcja oraz pokaz możliwości sprzętu, jakim dysponowali funkcjonariusze nagrodzone zostały przez zebranych gromkimi brawami.

Kolejnym punktem działań było przypomnienie podstawowych zasad ratowania ludzkiego życia. Pokaz tego ratownictwa z użyciem specjalnego fantoma przeprowadzili strażacy z Grodziska Wielkopolskiego.

W trakcie całej akcji przedstawicielki Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z Grodziska Wielkopolskiego i Wolsztyna przeprowadzały konkursy tematyczne i  rozdawały dzieciom materiały edukacyjne dotyczące higieny osobistej, zdrowego odżywiania, zapobiegania uzależnieniom oraz bezpiecznego spędzania wakacji.

Ostatnim punktem programu był pokaz tresury psów służbowych. Dzieci zobaczyły je w wykonaniu dwóch policyjnych labradorów. W tej części dzieci dowiedziały się jak działa pies-ratownik oraz jak postępować w przypadku kontaktu z nieznanym zwierzęciem, w praktyce przećwiczyły też pozycje, których przyjęcie umożliwia zminimalizowania skutków takiego ataku.

Spotkanie edukacyjne, którego celem jest promowanie wśród dzieci bezpiecznego zachowania nad wodą zostało przeprowadzone w formule ponadpowiatowej już po raz czwarty. Oceniając odbiór i zaangażowanie jego uczestników, można stwierdzić, że z pewnością akcja doczeka się kontynuacji.

Mapa strony

mapa strony

GODZINY URZĘDOWANIA

Pracujemy w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 14:35

Tel/Fax: 61 444 60 67

Mapa zagrożeń

 mapa zagrozen

Newsletter

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dane kontaktowe administratora
- pisemnie na adres siedziby administratora
- poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon 61 44 46 067

Inspektor Ochrony Danych

Bożena Kurasiak-Kurasińska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań i kompetencji określonych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 160, z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
b) prowadzenia procesu rekrutacji pracowników,
c) realizacji umów cywilnoprawnych, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp. jest jedną ze stron oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tych
umów.
2. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane w określonym celu na podstawie Pani/a pisemnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zmiany swoich danych, lub pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania,
2. uzyskania informacji zgodnie z art 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IPLI, L 119/1 ),
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi